Uitbreiding aantal forensische patiënten Dennenoord – Informatiebijeenkomst op donderdag 6 februari

Op het Dennenoord-terrein van Lentis opent in april een voorziening voor Beschermd Wonen (BW) voor forensisch psychiatrische patiënten: BW Forint Zuidlaren. Hiermee breidt het aantal forensisch psychiatrische patiënten op het terrein verder uit.

Forensisch wil zeggen dat een patiënt (mede) vanwege een psychiatrische stoornis een meer of minder ernstig delict heeft gepleegd. Vaak gebeurt dit in verwarde toestand en/of onder invloed van verdovende middelen. De rechter heeft vervolgens bepaald dat de patiënt verplicht behandeld moet worden.

Beschermd wonen is vaak een laatste stap binnen een langdurige behandeling. Patiënten leren er met minder structuur en steun te functioneren, zodat zij veilig kunnen doorstromen naar een voorziening binnen de reguliere ggz wanneer hun strafrechtelijke maatregel eindigt. In onze nieuwe voorziening worden patiënten met allerlei strafrechtelijke maatregelen, waaronder tbs, geplaatst.

Uitgangspunt is altijd om patiënten goed voor te bereiden op een vervolgstap en zodoende te voorkomen dat mensen – wanneer hun strafmaatregel afloopt – uiteindelijk onvoldoende voorbereid zelfstandig terugkeren naar de samenleving. Hierdoor zijn we in staat de veiligheid in de samenleving zo goed mogelijk te waarborgen.

Informatiebijeenkomst
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft of dat u meer wilt weten. Daarom organiseren wij op donderdag 6 februari een informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk op het terrein van Dennenoord (adres: E37, Zuidlaren). Deze bijeenkomst vindt plaats van 20.00u – 21.30u.

Wilt u nu al vast meer weten? Lees dan deze folder.

Aanmelden
Wilt u komen, geef dan uiterlijk 2 februari aan met hoeveel personen u wilt komen via forint@lentis.nl.

U bent van harte welkom!

Vriendelijke groet,

Harry Beintema, directeur Behandelzaken Forint

Het mooie van dit werk zit in kleine dingen

‘Onze cliënten ervaren onze hulp als een warm bad: ze hebben vaak al een heel traject van hulpverlening achter de rug. Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), veelal zorgmijders. Dat cliënten onze hulp prettig vinden komt doordat we hen niet overvragen: wij benaderen hen op het niveau dat ze aankunnen waardoor ze zich gauw vertrouwd voelen.’ Aan het woord is Melissa Groenen (37 jaar), senior gedifferentieerd verpleegkundige, en als casemanager aan het werk bij het Forensisch FACT-team LVB van AFPN (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord) Groningen.

‘Dat een cliënt die nooit iemand een hand wil geven, dat toch opeens doet als ik mijn hand uitsteek op mijn vijfde of zesde bezoek. Dat iemand me iets vertelt wat hij nog nooit aan iemand verteld heeft. Die kleine successen moet je koesteren.’

Nieuwsgierig geworden? Lees dan het interview met Melissa.

Een schot in de roos

Joline Braak (31 jaar) is orthopedagoog generalist en in opleiding tot GZ-psycholoog. ‘Toen ik destijds stage moest lopen voor mijn studie Orthopedagogiek (voornamelijk gericht op kinderen en jongeren) stond AFPN Groningen op de lijst met stagemogelijkheden, met de aantekening dat de doel-groep 18-plus en licht verstandelijk beperkt was. Ik dacht dat het niks voor mij was, maar ik ben toch gaan kijken en het voelde meteen als een schot in de roos.’

‘Ik vind het mooi om samen met een patiënt uit te zoeken wat er allemaal speelt en hoe zich dat tot elkaar verhoudt.’

Nieuwsgierig of werken in de forensische psychiatrie ook iets voor jou is? Lees dan het interview met Joline.

 

Mesdag: een heel leerzame werkplek

‘Er is geen plek waar ik mezelf zo goed heb leren kennen als in de Mesdag’, zegt Raymon Koenen (28 jaar). Raymon begon zeven jaar geleden als stagiair voor zijn SPH-opleiding en werkt inmiddels als sociotherapeut bij een resocialisatie-unit. ‘We onderzoeken hier of onze patiënten voldoende vaardigheden hebben geleerd om terug te keren naar de maatschappij.’

‘Samenwerken met collega’s ervaar ik als heel prettig. Het is mooi als je met elkaar een aanpak afspreekt en een patiënt reageert daar goed op.

Nieuwsgierig of werken in de forensische psychiatrie ook iets voor jou is? Lees dan het verhaal van Raymon.

Geef mensen niet te snel een stempel

‘Onze patiënten zijn meer dan hun delict en hun recidivegevaar’, zegt Hanneke Datema (40 jaar), activiteitenbegeleider in de Mesdag. ‘Ik krijg energie van het omgaan met de patiënten. Ze zijn zo verschillend in hun achtergronden en cultuur. Hoe het werkt in het hoofd is bij iedereen verschillend.’

‘De Mesdag is een bijzondere werkplek, het is een rode draad in mijn leven, onderdeel van mijn vaste basis.’

Nieuwsgierig of werken in de forensische psychiatrie ook iets voor jou is? Lees dan het verhaal van Hanneke.

Ik kan echt iets voor iemand betekenen

Robert van Beilen (28 jaar) werkt als behandelrapporteur in de Mesdag: ‘Hiervoor werkte ik in commerciële functies in de telecom en in de uitzendbranche. Het beviel me totaal niet dat het alleen om cijfers ging en niet om mensen. Ik sprak iemand die als sociotherapeut in de Mesdag werkte en het kwartje viel: daar wilde ik ook werken, met mensen en niet met ‘targets’.’

‘Ook al werk ik nog geen jaar bij de Mesdag, ik heb het gevoel dat ik meer heb bijgedragen aan de maatschappij dan tijdens mijn hele eerdere carrière.’

Nieuwsgierig of werken in de forensische psychiatrie ook iets voor jou is? Lees dan het verhaal van Robert.

Ik kon niet hartelijker worden ontvangen

‘Eigenlijk zijn ze heel afhankelijk van je, die grote, stoere kerels met hun grote mond. Toch komen ze naar me toe om te vertellen wat hen dwars zit en nemen ze me in vertrouwen, ook al vinden ze het heel moeilijk om dat te doen’. Rianne Doedel (24), sociotherapeut bij de Mesdag heeft het over de tbs-patiënten op haar unit.

‘Ik ben dit werk gaan doen, omdat ik van uitdaging houd. Het is ook een persoonlijke overwinning, want mensen dachten dat het niets voor mij zou zijn. Ik wilde het zelf ervaren en het bevalt ontzettend goed.’

Nieuwsgierig of werken in de forensische psychiatrie ook iets voor jou is? Lees dan het verhaal van Rianne.

Als een spin in het web

Tina Hanneman (42 jaar) werkt als behandelcoördinator in de Mesdag: Het werken met deze doelgroep is uitdagend, er is altijd dynamiek en leven in de brouwerij. Je weet van te voren nooit hoe een dag zal verlopen. Het is niet gemakkelijk, het is voortdurend puzzelen om de complexe problematiek van een patiënt in kaart te brengen en ermee om te gaan.’ ….

‘Hoe moeilijk een gesprek met een patiënt soms ook is, het zijn vaak juist de leuke momenten.’

Meer weten? Lees dan het hele interview.

 

2017 was een pittig jaar voor FPC Dr. S. van Mesdag

2017 was voor FPC Dr. S. van Mesdag een pittig jaar. De verwachting was dat het aantal bij ons geplaatste patiënten zou afnemen. We moesten daarentegen echter alle zeilen bijzetten om een onverwachte toename van het aantal patiënten op te kunnen vangen en hen kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Een pas op de plaats maken wat betreft onze ambities en onze ontwikkeling was daardoor noodzakelijk. We zijn er trots op dat het ons ondanks uitdagende omstandigheden is gelukt om de in-, door- en uitstroom van patiënten goed te laten verlopen.

Meer weten? Lees dan ons verkorte jaarverslag.