Verwijzen naar Forint

Aanmelden voor Klinische Zorg

Patiënten met een strafrechtelijke titel kunnen niet rechtstreeks worden aangemeld bij FPC Dr. S. van Mesdag of FPA Zuidlaren. Een aanmelding voor een klinische indicatiestelling kan worden gedaan door:

Meer informatie over indicatiestelling en plaatsing van deze patiënten vindt u op de website Forensische Zorg.

FPA Zuidlaren

Bij FPA Zuidlaren kunnen tbs-gestelden met een transmurale verlofstatus door een fpc of fpk worden aangemeld via een aanmeldbrief.

In uitzonderingssituaties worden er ook patiënten zonder strafrechtelijke titel opgenomen bij de FPA Zuidlaren. In deze gevallen wordt voorafgaand telefonisch overleg op prijs gesteld. De definitieve aanmelding kan via een aanmeldbrief worden gedaan.

Heeft u vragen over een opname bij FPA Zuidlaren, dan kunt u contact opnemen met het Opnamebureau FPA Zuidlaren, Postbus 128, 9470 AC Zuidlaren.
T: 050 – 409 75 44, bereikbaar van ma t/m vr. tussen 09.00u en 17.00u
E: opnamebureau.fpazuidlaren@lentis.nl

Aanmelden voor Verblijfzorg en Ambulante zorg mét strafmaatregel

Patiënten met een strafrechtelijke maatregel voor wie ambulante of verblijfzorg nodig is kunnen alleen worden aangemeld bij de AFPN Groningen (waaronder de ForFACT-teams en Beschermd Wonen Forint) door de drie reclasseringsorganisaties (3RO) of door het Psycho Medisch Overleg (PMO) binnen het gevangeniswezen. Meer informatie over indicatiestelling en plaatsing vindt u op de website Forensische Zorg.

Aanmelden voor Ambulante zorg zónder strafmaatregel

Patiënten die met justitie in aanraking dreigen te komen vanwege grensoverschrijdend gedrag, zoals huiselijk geweld of ander agressief gedrag, kunnen bij de AFPN Groningen (poliklinisch, ForFACT en ForFACT LVB), worden aangemeld door de huisarts, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis, de reclassering of het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen.

Huisartsen kunnen een patiënt bij Lentis aanmelden via ZorgDomein. De overige organisaties kunnen patiënten aanmelden bij Lentis via

Wilt u zelf worden doorverwezen naar de AFPN, neem dan contact op met uw huisarts.

Wachttijden

De actuele wachttijden voor de AFPN voor patiënten zonder strafmaatregel vindt u op de website van Lentis