Forensisch FACT-LVB van Forint weer voor drie jaar gecertificeerd door CCAF

Op 12 december 2023 is het Forensisch FACT-LVB van Forint weer voor drie jaar gecertificeerd door CCAF. Het CCAF bevordert de kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en hun naasten met een focus op autonomie, inclusie en participatie. FORfact LVB biedt ambulante multidisciplinaire zorg en behandeling binnen regio Groningen voor (potentieel) forensische cliënten met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Johan Bijl maakt als teamleider onderdeel uit van het team. “We zijn echt blij met deze certificering. Naast het feit dat de audit altijd een goed moment is om stil te staan bij wat je doet en hoe je het doet, geeft het veel energie om je werk te laten zien aan de auditoren. We zijn erg trots op het resultaat.”

Over de doelgroep
De doelgroep bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijk beperking ( IQ tussen de 50 en 85) en vaak ook een psychiatrische stoornis die (dreigend) grensoverschrijdend (delict)gedrag vertonen. Deze groep heeft een groot aandeel in de populatie binnen de GGZ en forensische GGZ en is daarmee voor Forint een belangrijke doelgroep. De behandeling kan plaats vinden binnen zowel een vrijwillig als gedwongen kader.  Johan Bijl: “Onze zorg is vaak een aanvulling op de reguliere verstandelijk gehandicaptenzorg. Een groot deel van onze caseload woont in een woonvorm of krijgt ambulante begeleiding. Door samen te werken bieden we de patiënt behandeling/begeleiding op maat en op meerdere levensgebieden. Waarbij wij ons voornamelijk richten op het terugbrengen van aanwezige risicofactoren. Overvraging en beperkte coping vaardigheden zijn bekende risicofactoren, waardoor ze sneller in crisissituaties terecht kunnen komen.”

Over de behandeling
Het FORfact LVB team gebruikt verschillende behandelmodules en/of interventies, waarbij rekening gehouden wordt met de verstandelijke beperking: maatwerk dus. De zorg wordt geboden aan de hand van een methodische cyclus: intakefase; opstellen van het behandelplan en zesmaandelijkse evaluatie van deze behandeldoelen. De eerste drie maanden is gericht op kennismaking en diagnostiek. We maken gebruik van zoveel mogelijk evidenced based behandelmethoden. Belangrijk onderdeel van het succes is het betrekken van de naasten van onze patiënten bij de behandeling. Zij vormen zeker in het traject na behandeling de steunpilaar voor de patiënt.

Doorontwikkeling

Johan Bijl: “Doordat wij op het snijvlak van de zorg werken, hebben we op zeer veel verschillende gebieden kennis en expertise nodig. We ontwikkelen en borgen kwaliteit door scholing, klinische lessen, intervisie en moreel beraad.