FPA Zuidlaren

Bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Zuidlaren verblijven patiënten met complexe psychiatrische stoornissen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. De FPA bestaat uit twee locaties, Cederborg en Eikenstein, met gesloten, besloten en open units. De tijd dat patiënten op een gesloten unit verblijven varieert. Dit is afhankelijk van de strafrechtelijke titel en de psychiatrische problematiek.

Naast de aandacht die er is voor de behandeling van onze patiënten, zijn wij gericht op de veiligheid van patiënten, medewerkers en de samenleving. Binnen de klinische forensische zorg is er sprake van beveiligingsniveaus. Voor onze locatie geldt het beveiligingsniveau 2-hoog.

De FPA Zuidlaren biedt forensische diagnostiek en specialistische behandeling voor mensen met complexe psychiatrische problematiek.  De behandeling is zowel individueel als in groepsverband. Samen met de patiënt, zijn/haar familie, naastbetrokkenen en het multidisciplinaire team wordt stabilisatie en herstel van de problematiek bevorderd. De behandeling is gericht op het verminderen van het recidiverisico (het opnieuw plegen van een delict), om uiteindelijk veilig terug te kunnen keren naar de maatschappij. Om in te schatten wanneer dit mogelijk is voert de FPA risicotaxaties uit.

Het instellingsklimaat binnen de FPA is veilig, ondersteunend en gericht op structuur en herstel. De mate van zelfstandigheid en de mogelijkheden van de patiënt staan centraal. Om die reden werken wij met verschillende behandelmilieus. Met een empathische, uitnodigende houding betrekken wij de patiënt bij zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Door het behoud van zoveel mogelijk autonomie en keuzevrijheid, voelt iedere patiënt zich verantwoordelijk voor zijn/haar behandeling.

Terugval in probleemgedrag zien wij als onderdeel van het behandelproces. Wij bieden de patiënten de ruimte nieuw aangeleerd gedrag in een veilige omgeving te oefenen en daarbij hun eigen grenzen te ervaren. We streven continu naar samenwerking door aan te sluiten bij onze patiënten. Gezamenlijk met onze ketenpartners zorgen wij voor passende nazorg voor al onze patiënten.

De FPA biedt behandeling aan patiënten met psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een verslaving en/of een verstandelijke beperking, die een verhoogd risico hebben op het plegen van een delict. De FPA biedt plaats aan zestig patiënten, waarvan het merendeel een strafrechtelijke titel heeft.

In de observatie- en diagnostiekfase brengen wij samen met de patiënt zijn/haar problematiek in kaart. Dit doen wij door gesprekken met de patiënt te voeren en door zijn/haar gedrag en vaardigheden op de afdeling en bij diverse therapieën te observeren. We bestuderen eerdere rapportages en het strafdossier, we doen (neuro)psychologisch onderzoek en we voeren risicotaxatieonderzoek uit. Dit laatste onderzoek geeft aan hoe groot de kans is dat iemand opnieuw een delict pleegt.

De verzamelde informatie bespreken we met de patiënt. Op basis van deze informatie en de hulpvraag wordt samen met de patiënt het behandelplan opgesteld. Gedurende de behandeling vinden er regelmatig evaluaties plaats van het behandelplan. Dit doen we tijdens een behandelplanbespreking samen met de patiënt, familieleden/contactpersonen en externe partijen, zoals de reclassering.

In het behandelplan staat beschreven welke behandelmodules/therapieën de patiënt in een bepaalde tijdsperiode kan volgen. De therapieën, eventueel de medicatie en de gesprekken met de behandelaar en de persoonlijk begeleiders zijn gericht op het verminderen van de psychiatrische problematiek. Daarnaast proberen we de kans dat de patiënt (opnieuw) een delict pleegt te verkleinen.

Sommige onderdelen van de behandeling zijn individueel, andere therapieën worden in een groep aangeboden. Tijdens de behandeling is er ook aandacht voor een zinvolle dagbesteding. Er is activiteitenbegeleiding op de afdeling en er zijn diverse werkprojecten op het terrein in Zuidlaren. Ook verlof is onderdeel van de behandeling. Verlof wordt altijd in stapjes opgebouwd volgens het verlofplan en gebeurt altijd in overleg met de patiënt en externe betrokkenen, zoals de reclassering of de penitentiaire inrichting.

Op de afdeling is een therapeutisch milieu waarin de patiënt de ruimte krijgt nieuwe, gezonde vaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden heeft de patiënt nodig om na zijn/haar verblijf in de FPA, zelfstandig of met zo min mogelijk professionele hulp goed te functioneren. Na het verblijf op de FPA keert de patiënt op een verantwoorde wijze terug naar de maatschappij of stroomt hij/zij door naar een geschikte vervolgvoorziening.

De FPA heeft een multidisciplinair behandelteam dat bestaat uit verpleegkundigen, agogisch begeleiders, (klinisch, GZ- of basis)psychologen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, psychomotorisch therapeuten, activiteitenbegeleiders en psychiaters.

Terug naar boven

Klinische zorg

Bij klinische zorg wordt de patiënt voor een langere tijd bij ons opgenomen.

Lees meer