Opname- en crisisafdeling FPA Zuidlaren wordt FHIC

Op 8 januari 2024 is binnen de FPA in Zuidlaren een FHIC geopend. De opname- en crisisafdeling van de FPA Zuidlaren werkt volgens het zorgmodel Forensic High & Intensive Care (FHIC). De FHIC van FPA Zuidlaren biedt op beveiligingsniveau 2 kortdurende zorg aan forensische patiënten in (dreigende) crisis. De zorg en veiligheid wordt opgeschaald op het moment dat een patiënt (met een forensisch profiel) ontregeld of wanneer een patiënt sterk ontwrichtend gedrag vertoont op een behandelafdeling. Hierdoor kunnen deze patiënten (tijdelijk) niet meer op hun eigen woon- of behandelplek verblijven.

De FHIC van de FPA Zuidlaren heeft een open leefklimaat en is gericht op contact, groei, nabijheid, ondersteuning en autonomie. Onze professionals zijn zich continu bewust van de mogelijkheden om in te grijpen in het leven van de patiënt als er gevaar dreigt voor de patiënt of de omgeving. Het doel van de opname is om op een humane en effectieve manier recidive te voorkomen en door stabilisatie van de crisis de regie van de patiënt te herwinnen. Na stabilisatie van de crisis stroomt de patiënt door naar een vervolgafdeling, keert terug naar huis of naar afdeling van herkomst.

Minder repressie door te werken vanuit contact
Verpleegkundigen Edwin Westra en Sanne Groen: ‘Het is een belangrijke ontwikkeling dat de opname- en crisisafdeling volgens de FHIC methode gaat werken. Hierdoor gaan we nog meer vanuit contact werken, waardoor we risicovol gedrag eerder kunnen herkennen, zorg beter kunnen op- en afschalen en minder repressie (sancties) in hoeven te zetten. Naast de behandeling werken we ook aan de inrichting: een huiselijke sfeer door het gebruik van andere kleuren, meubels en bijvoorbeeld meer planten.’

Kwaliteitsverpleegkundige Henny Bouma: ‘De FHIC gaat over contact, over veiligheid en over het op- en afschalen van zorg en beveiliging. In nauwe samenwerking met de eigen forensische keten en andere verwijzers kijken we binnen de FHIC wat de patiënt nodig heeft.’

Directeur a.i. Hanneke Kooi: ‘FHIC staat voor nabijheid. De nabijheid die past bij mensen die dat in een moeilijke periode in hun leven nodig hebben. Om dit te bieden heb je een sterk team nodig. Een team dat de mensen ziet achter de problematiek en goed kijkt wat er nodig is. Binnen de FHIC staat een team die ervoor gezorgd heeft dat deze afdeling de afgelopen jaren verder is ontwikkeld. Een team met hart voor het werk en voor de patiënten. Daar zijn we trots op!’

Direct op de juiste plek
Teamleider Raymon Koenen: ‘Het afgelopen jaar is door het team hard gewerkt om een FHIC te worden. We vinden het belangrijk om de forensische patiënten de passende zorg te bieden. Door vanuit contact te werken sluit de zorg en behandeling beter aan bij een forensisch psychiatrische patiënt die in crisis verkeerd. Binnen de FHIC is de zorg en beveiliging afgestemd op deze doelgroep, waardoor ze gelijk op de juiste plek terecht komen.

Forensisch Psychiatrisch Afdeling (FPA)
Bij de FPA in Zuidlaren verblijven patiënten met complexe psychiatrische stoornissen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.