FHIC scoort gemiddeld 3,96 (op schaal van 5) tijdens eerste audit

Op 18 april 2024 hebben auditoren van het FHIC kwaliteitsnetwerk een audit uitgevoerd binnen de FHIC van FPA Zuidlaren. De resultaten zijn vervolgens verwerkt door het Amsterdam UMC en op 25 juni 2024 aan het FHIC-team teruggekoppeld. De audit is onderdeel van het implementatieproces van het FHIC zorgmodel binnen de FPA. In januari 2024 is binnen de FPA Zuidlaren de FHIC geopend. FHIC staat voor Forensisch High Intensive Care. Het is een zorgmodel waarmee de opname- en crisisafdeling van de FPA Zuidlaren werkt. De FHIC biedt op beveiligingsniveau 2 kortdurende zorg aan forensische patiënten in (dreigende) crisis.

De audit wordt uitgevoerd op drie niveaus: patiënt, team en instelling. Binnen deze drie niveaus zijn 10 domeinen en 50 items waarop de auditoren de FHIC beoordelen. Op deze eerste audit scoort de FHIC gemiddeld een 3,96 (op een schaal van 1-5).

Raymon Koenen, teamleider FPA/FHIC: ‘Wij zijn heel blij met het behalen van deze score! Een hele mooie prestatie! Deze score is te danken aan de inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Aan de hand van de FHIC monitor is de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt om alle scores op goed niveau te krijgen. We zijn daarom ook blij dat deze inspanningen hebben geleid tot dit mooie resultaat. We zullen de komende jaren verder werken aan het verder optimaliseren van de FHIC methodiek op de FPA Zuidlaren.’

Sander van der Kroft en Hanneke Kooi, directie Forint a.i.: ‘We zijn ontzettend trots op de prestatie van de FHIC. Het totaalcijfer is erg goed. Zeker als je in ogenschouw neemt dat doordat de afdeling nog maar kort geopend is sommige scores nog niet meegenomen zijn. Dit geeft volop ruimte om de FHIC de komende periode verder te implementeren.’

Indrukken van het auditteam: ‘Het is duidelijk te merken dat de FHIC monitor is gebruikt voor de ontwikkeling van de afdeling. In alles nemen jullie de FHIC gedachten mee en hoe gemotiveerd het team de FHIC methodiek uitdraagt; in de manier van benadering, in de werkwijze en in het gebouw, de inrichting en de techniek. Ook is het positief dat de activiteitenruimte dagelijks geopend is en dat er vele mogelijkheden zijn om af te stemmen op de patiënt en contact te maken. Punten ter verbetering zijn het meer aantoonbaar maken van de gestelde indicatoren en het betrekken van de persoonlijk begeleiders uit de sociotherapie bij het opstellen van de HKT-R (een risicotaxatieinstrument).