Naasten

Lentis

Bij Lentis is er een Centrale Familieraad die de belangen van de naasten van patiënten behartigt. Is uw naaste in behandeling bij BW Forint, AFPN Groningen of FPA Zuidlaren, dan kunt u hier terecht met uw vragen. Meer informatie vindt u op de site van Lentis.

Ook bestaat er een Familievertrouwenspersoon. De Familievertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor de familie. Als je over je familielid of naaste wilt praten, spreek je meestal eerst de behandelaar van je familielid aan. Soms is het prettig om met iemand te praten die onafhankelijk is en die niet bij Lentis werkt. Dan komt de familievertrouwenspersoon in beeld. Zij kan luisteren naar je verhaal en ondersteuning bieden. Lees verder >

FPC Dr. S. van Mesdag

Is uw naaste opgenomen in FPC Dr. S. van Mesdag en heeft u vragen? Neem dan contact op met de maatschappelijk werker van uw relatie door te bellen of te mailen met FPC Dr. S. van Mesdag.