Divers

Ook bij een forensisch psychiatrische patiënt die niet is opgenomen in een gesloten setting wordt altijd gekeken naar risico’s die het gedrag van de patiënt met zich meebrengt.

Op basis van deze risico’s wordt bepaald welke (mate van) vrijheden en verantwoordelijkheden hij/zij kan hanteren en hoe kan worden voorkomen dat de patiënt terugvalt in onaanvaardbaar gedrag. Vastgesteld wordt welke (mate van) begeleiding de patiënt nodig heeft en welke woonvorm passend is (meer of minder begeleiding/zelfstandigheid). Vervolgens wordt regelmatig geëvalueerd met de patiënt en de begeleidende instanties of de geboden begeleiding en de gekozen woonvorm nog steeds passend zijn.

Een voorbeeld van een mogelijk passende woonvorm is ‘beschermd wonen

Recidivecijfers zijn bekend van de forensische zorgmaatregelen ‘ISD* (on)voorwaardelijk met forensische zorg’, ‘tbs met dwang’ en ‘tbs met voorwaarden’. Deze cijfers worden verzameld door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum) van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Meer informatie over de Recidivemonitor vindt u op de site van het WODC. De cijfers zijn te vinden in REPRIS, een interactieve webapplicatie. Via REPRIS kunnen onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden de statistieken selecteren die voor hen relevant zijn.

* ISD betekent Inrichting Stelselmatige Daders

‘Overige forensische zorg’ en ‘tbs’ vallen beide onder de ‘forensische zorg’. Forensische zorg kan door een rechter worden opgelegd aan mensen die door psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag (dreigen) te vertonen.

Er zijn 27 forensische zorgtitels waarvan er 23 strafrechtelijk zijn. In dat geval is er een strafbaar feit gepleegd. De forensische zorgtitels lopen uiteen van tbs met dwangverpleging tot een strafrechtelijke machtiging (verplichte opname in een psychiatrisch ziekenhuis zonder strafoplegging). Omdat de tbs-maatregel een bekende forensische zorgmaatregel is wordt er vaak gesproken over ‘tbs’ en de ‘overige forensische zorg’. Meer informatie over de forensische zorgtitels vindt u op de site Forensische Zorg.

Bij Lentis is er een Centrale Familieraad die de belangen van de naasten van patiënten behartigt. Is uw naaste in behandeling bij BW Forint, AFPN Groningen of FPA Zuidlaren, dan kunt u bij de Centrale Familieraad terecht met uw vragen. Hoe u dat kunt doen kunt u lezen op de site van Lentis.