Week van de vaktherapie – Psychomotorische therapie bij de FPA

PMT kan de luikjes opendoen bij een patiënt

Van 14 t/m 20 november 2022 is het de week van de vaktherapie. Bij Forint werken verschillende psychomotorisch therapeuten, onder wie Ricardo.

Ricardo (34 jaar) werkt drie dagen per week als psychomotorisch therapeut (PMT) bij de FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling) in Zuidlaren. Op de FPA verblijven patiënten met complexe psychiatrische stoornissen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Daarnaast heeft Ricardo een eigen PMT-praktijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. FPA is een onderdeel van Forint.Wat is psychomotorische therapie?

Wat is psychomotorische therapie?

“Het is een ervaringsgerichte, lichaamsgerichte therapie, waarin patiënten zich bewust worden van hun gevoel, hun denken en hun handelen. Als psychomotorisch therapeut laat je de patiënt zijn problematiek ervaren, veranderen en verwerken of accepteren. Bijvoorbeeld een patiënt die heel druk in zijn hoofd is, probeer je door middel van oefeningen hiermee te leren omgaan. Je herhaalt in verschillende oefeningen steeds waar iemand tegenaan loopt, laat hem dat ervaren. Herkent hij dan zijn valkuil, dan kijken we welk gedrag hij laat zien, waar hij grenzen overgaat en de controle verliest en hoe hij zijn gedrag kan ombuigen. Patiënten gebruiken bij PMT hun lijf om denkwijzen, gevoelens en gedrag bij zichzelf te herkennen. Je probeert de koppeling te maken dat ze het daarna ook toepassen buiten de oefenzaal. Heeft de patiënt eenmaal die bewustwording bereikt, dan ga je werken aan hoe hij ander gedrag kan laten zien.”

Om wat voor patiënten gaat het?

“Bij de forensische doelgroep gaat het om mensen die vaak veel hebben meegemaakt, al vanaf hun kindertijd. Patiënten hebben vaak een slechte start gehad en hebben problemen op allerlei vlakken. Ze uiten hun problemen in bijvoorbeeld agressie of middelengebruik Tijdens de lichamelijke oefeningen zet je bijvoorbeeld iemand onder druk om te zien hoe hij zich gedraagt. Tijdens de oefening ervaart en herkent de patiënt zijn eigen gevoel en gedachten die leiden tot zijn gedrag. Je blijft steeds opnieuw druk geven om te kijken of die patiënt ook ander gedrag kan vertonen, zijn grenzen gaat aangeven, niet boos worden. De allermoeilijkste stap is voor een patiënt om zijn primaire manier van reageren te veranderen. Want probeer gedragspatronen die zich in je kindertijd hebben gevormd maar eens te veranderen!”

Wat voor soort oefeningen doe je bij PMT?

“We hebben een rugzak vol lichamelijke oefeningen. Iemand hoeft niet sportief te zijn om PMT te kunnen doen. Een voorbeeld is dat de patiënt met zijn ogen dicht tegenover de therapeut staat die hem onaangekondigd een basketbal toegooit die hij moet vangen. Hier spelen gevoelens van spanning en angst, vertrouwen, niet zelf de controle hebben. Je kunt als therapeut deze oefening uitbreiden door steeds verder te gaan staan, waardoor de situatie voor de patiënt spannender wordt. Als therapeut zie je goed aan de patiënt wat het met hem doet. Vervolgens ga je met hem in gesprek over wat het doet in zijn lijf, wat hij voelt en hoe hij reageerde.”

Wat is er zo mooi aan je vak?

“PMT kan de luikjes opendoen bij een patiënt. Ik ben altijd heel nieuwsgierig naar het waarom, waarom een patiënt zich gedraagt zoals hij doet, wat ligt eraan ten grondslag? Dat komt omdat ik ook met kinderen werk, ik zie parallellen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, vaak heftig en ik vind het mooi dat boven tafel te krijgen. Ik sta binnen de FPA anders tegenover een patiënt dan een behandelaar of agoog. Ik voer geen kamercontrole uit en ga niet over een verlofaanvraag. Ik kan vragen wat ik wil en ik ben er voor de patiënt om naast hem te staan en hem te helpen. Ik stel me neutraal op en oordeel niet. Een mooi voorbeeld is een patiënt met PTSS die verward en overprikkeld was. Hij kon zijn spanning niet reguleren. Ik ben met hem gaan boksen en heb hem letterlijk in de hoek gedreven. Hij bleef als een dolle stier stoten uitdelen op het stootkussen en merkte zelf dat hij er niet uit kon. Toen ik de oefening stopte, keek hij me aan en zei: “Nu snap ik het!” Vanaf dat moment konden we oefenen met het zelf aangeven van zijn grenzen. Zo’n direct inzicht krijg je door middel van gesprekken niet voor elkaar. Je lichaam liegt niet. Dat is het mooie van PMT.”

Hanneke Lens stopt als directeur Forint

Per 1 februari 2023 treedt Hanneke Lens, voorzitter van de raad van bestuur, na vijf jaar uit dienst van Stichting FPC Dr. S. van Mesdag. Daarnaast stopt Hanneke Lens als directeur a.i. bij Forint. Hanneke beschouwt met deze termijn haar opdracht als afgerond en zal na een zorgvuldige overdracht eind november haar taken neerleggen bij Van Mesdag en Forint.

De raad van toezicht is Hanneke Lens erkentelijk voor haar bijdrage aan de resultaten van Van Mesdag: haar gedegen kennis op het gebied van financiën, ICT en vastgoed hebben geleid tot grote resultaten. Haar inzet en betrokkenheid bij de professionalisering van beleid en bedrijfsvoering van de organisatie zijn door velen zeer gewaardeerd. Onder haar leiding is Van Mesdag bestuurlijk verzelfstandigd en zijn forse stappen gezet rondom de inrichting van de forensische keten en op het complexe vastgoeddossier.

Hanneke ziet uit naar een nieuwe uitdaging. De raad van toezicht en haar collega in de raad van bestuur, Harry Beintema, begrijpen dat en gunnen haar dit zeer. Hanneke: ‘Ik vind Van Mesdag en Forint unieke organisaties. We weten dat het forensisch werkveld altijd zeer intensief en vol uitdagingen zal blijven, zo heb ik het de afgelopen jaren ook beleefd. Ik zal daarom met bewondering terugkijken naar de betrokkenheid waarmee alle collega’s hun werk weten te doen.’

De raad van toezicht is zich aan het beraden over haar opvolging.

Bezoek burgemeesterskring Groningen aan FPC Dr. S. van Mesdag & Forint

Vrijdag 1 juli 2022 brachten de burgemeesters, samen met de dijkgraaf , de commissaris van de koning en de officier van justitie uit de provincie Groningen een bezoek aan FPC Dr. S. van Mesdag en Forint. Het bezoek was in het kader van het thema ‘Zorg en veiligheid’. Tijdens het programma zijn meerdere onderwerpen besproken en was er een rondleiding door de TBS-kliniek.

Ontwikkelingen en knelpunten in de forensische zorg

Harry Beintema, lid raad van bestuur FPC Dr. S. van Mesdag en directeur van Forint, is met de burgemeesterskring in gesprek geweest over het verschil tussen GGZ en forensische zorg, relevante wetgeving, ontwikkelingen en knelpunten binnen de forensische zorg (inclusief TBS). De juiste zorg op de juiste plek stond in dit gesprek centraal.

Behandeling van patiënten binnen de forensische zorg

Hanneke Kooi, psychiater en manager inhoudelijke zaken Forint, heeft gesproken over forensisch behandelen, de verschillende fases waarin een patiënt zorg kan ontvangen bij Forint. Daarnaast heeft Hanneke Kooi een toelichting gegeven op de verschillende fases van verlof en welke voorwaarden daarbij horen.

Belangrijk onderwerp om onder de aandacht te brengen

Harry Beintema: ‘Het was een zeer waardevolle bijeenkomst. Het is van groot belang om de bijdrage van forensische zorg aan de veiligheid van de samenleving onder de aandacht van de burgemeesters te brengen. En daarbij duidelijk te maken hoe belangrijk behandeling, resocialisatie en uiteindelijk een woonplek zijn om delicten te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om samen met Lentis duidelijk te maken welke ontwikkelingen en knelpunten er zijn en vraagstukken we als forensische zorg of reguliere GGZ wel en niet kunnen oplossen.‘

 

Van Mesdag ontwikkelt (gratis) trainingsmateriaal Moreel Beraad

Moreel BeraadDit jaar heeft Moreel Beraad 12,5 jaar een prominente plek bij Van Mesdag. Een moreel beraad is een gesprek waarin medewerkers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Tijdens een moreel beraad wordt een concrete casus uit de dagelijkse praktijk, samen met een dilemma onderzocht. Daarbij is niet alleen de uitkomst van belang, het proces van samen onderzoeken is leerzaam.

Delen van opgedane ervaringen met Moreel Beraad

Van Mesdag wil alle opgedane ervaringen in Moreel Beraad graag delen met andere organisaties. Hiervoor zijn video’s gemaakt als promotie- en trainingsmateriaal. Onderwerpen die tijdens deze video’s naar voren komen zijn: Wat is Moreel Beraad? En welk stappenplan gebruik je tijdens Moreel Beraad? Als laatste zie je een casus met een dilemma waar je zelf mee aan de slag kunt. Om dit trainingsmateriaal te ontwikkelen heeft Van Mesdag subsidie ontvangen van Forint en van de Stichting Vrienden van de Oldenkotte.

Lancering tijdens Dag van de Forensische Zorg

Dinsdag 24 mei 2022 was de landelijke Dag van de Forensische Zorg. Tijdens één van de workshops met 60 forensische zorgprofessionals is het trainingsmateriaal voor het eerst aan een breder publiek getoond. De video’s zijn ondersteunend aan de training Gespreksleider Moreel Beraad én voor iedereen die meer wil weten over Moreel Beraad. Tegelijkertijd geven de filmpjes je ook een klein inkijkje in tbs-kliniek FPC Dr. S. van Mesdag. De filmpjes zijn gratis te bekijken vanaf de website van Van Mesdag.

Kom donderdag 21 april 2022 kennis maken bij Forint

Wil jij onze patiënten begeleiden bij hun behandeltraject? En ben je benieuwd hoe het is om bij de sociotherapie van Forint te komen werken? Kom donderdag 21 april 2022 met ons kennis maken met collega’s en een kijkje nemen in de kliniek. De kennismaking is van 17.00 – 19.30 uur.

Heb jij een opleidingsachtergrond Social Work (SPH/MWD), HBO-V, TP, MBO-V of SAW? En ben je benieuwd naar ons werk? Meld je dan snel aan. Er is plek voor 30 personen.

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar
Christie Wage: c.wage@fpcvanmesdag.nl.
Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer, emailadres en je opleidingsachtergrond. Je ontvangt van ons een bevestiging.

We vertellen je graag op donderdag 21 april 2022 over ons boeiende werk: tot dan!

Start proeftuin voor gezamenlijk opleiden GZ-psychologen

Op 17 maart tekenden Lentis, INTER-PSY, FPC Dr. S. van Mesdag, Cosis, ’s Heeren Loo, VNN, Martini Ziekenhuis en UMCG een intentieverklaring voor samenwerking bij de vervolgopleiding van psychologen. Deze ‘Proeftuin Groningen’ is bedoeld om een brede opleiding te bieden van waaruit toekomstige gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) in diverse sectoren aan de slag kunnen. Met de samenwerking krijgen psychologen in opleiding de mogelijkheid om buiten de grenzen van de eigen organisatie te kijken. Door het vak te leren bij verschillende praktijkinstellingen doen zij ervaring op met diverse problematiek en werkvelden. Zo zijn de toekomstige GZ-psychologen breder inzetbaar. Daarnaast verstevigt de proeftuin de samenwerking en kennisdeling tussen de instellingen.

Opleiden voor de regio
De vraag naar GZ-psychologen, en daarmee de wens tot opleiden, neem toe. Voor een gezonde arbeidsmarkt is het nodig om te investeren in goede professionals. In de afgelopen jaren is er meer nadruk komen te liggen op het belang van de GZ-opleiding als een brede opleiding die sector overstijgend is. Niet met het ‘blussen van een brandje’ door een incidentele detachering, maar door te investeren in samenwerking met instellingen die structureel opleiden. Professionals hoeven daarbij niet per se te worden behouden voor de eigen organisatie en zijn inzetbaar zijn voor het gehele werkveld in de regio.

Expositie Stigma & Psychiatrie

Op dinsdag 22 maart is het zover. In de Week van de Psychiatrie is de opening van een bijzondere expositie: “Stigma & Psychiatrie”. De expositie is georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, Lentis en FPC Dr. S van Mesdag. In de centrale hal van het Heymansgebouw van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen, zijn gedurende een half jaar kunstwerken te bewonderen van cliënten van Lentis en TBS-patiënten van de Van Mesdagkliniek. Op deze kunstwerken zie je hoe zij stigma ervaren.

Het thema van de week van de Psychiatrie is ‘Elke stem telt’. Mensen met een psychiatrische aandoening hebben vaak te maken met vooroordelen en stereotypen. Bijvoorbeeld dat GGZ-cliënten niet (meer) kunnen werken en leren. Of dat TBS-patiënten altijd gevaarlijk blijven en dat er geen herstel mogelijk is. Daardoor voelen ze zich gediscrimineerd en krijgen ze het idee hun stem niet altijd meetelt, waardoor ze de hoop verliezen om op een zinvolle manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Zo ontstaat een kloof tussen mensen met een psychiatrische aandoening en de maatschappij.

Op de faculteit GMW lopen de behandelaren van morgen; studenten met interesse voor menselijk gedrag en alle problemen, uitdagingen en kansen die daarbij horen. Deze faculteit is dan ook bij uitstek een goede plek om te beginnen die kloof te dichten! Zo vormt de expositie een startschot voor het aangaan van het gesprek en uiteindelijk voor het verminderen van het stigma op psychische kwetsbaarheid.

Openbare les Ruud van der Horst: Vakmanschap in de forensische zorg

25 jaar geleden begon Ruud van der Horst als sociotherapeut bij FPC Dr. S. van Mesdag. Inmiddels is hij Lector ‘Vakmanschap in de Forensische Zorg’ aan de Hogeschool Rotterdam. Donderdag 2 december gaf Ruud van der Horst een openbare les over ‘Vakmanschap in de Forensische Zorg’. In deze bijeenkomst stond de professionalisering en deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals in het forensische zorgveld centraal. Theater Buiten De Muren en sprekers Wouter Boogaard & Harry Beintema gaven een unieke inkijk in de forensische zorg. De les was bij te wonen via een livestream en werd door vele studenten en professionals gevolgd. Bekijk de les terug via Youtube.

Professionals en patiënten aan het woord
Aanvullend op deze openbare les is een video gemaakt bij drie organisaties: Fivoor, Hogeschool Rotterdam en FPC Dr. S. van Mesdag. Verschillende professionals vertellen over hun kijk op vakmanschap. Waaronder Harry Beintema en Rianne Doedel. Ook komt een patiënt van FPC Dr. S. van Mesdag aan het woord.

Meer weten over de vakmanschap in de forensische zorg?
Op de website van Hogeschool Rotterdam staat veel informatie over Vakmanschap Forensische Zorg:

  • Informatie over het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg
  • Interview met lector Ruud van der Horst
  • De video waarin professionals en patiënten van Fivoor, Hogeschool Rotterdam en
    FPC Dr. S. van Mesdag aan het woord zijn over vakmanschap
  • De publicatie van het lectoraat over sleutel tot deskundigheid.

Muurschildering FPC Dr. S. van Mesdag genomineerd voor Elisabeth van Thüringenprijs

FPC Dr. S. van Mesdag en Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen) zijn genomineerd voor de Elisabeth van Thüringenprijs voor een tweede muurschildering. De Elisabeth van Thüringenprijs is een kunstprijs voor een voorbeeldstellend kunstproject in de zorg. Het thema van 2021 is ‘verbinding’. 15 november wordt bekend wie de Elisabeth van Thüringenprijs heeft gewonnen.

Een tweede muurschildering ontworpen door Minerva alumnus Tsjisse Talsma
In juli 2021 is op een kale, betonnen, beveiligingsmuur van Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag door studenten van Academie Minerva een berglandschap geschilderd. Samen met Minerva heeft Van Mesdag het plan ingediend om een tweede muurschildering te realiseren op de betonnen muur rond de TBS-kliniek in Groningen. De Groningse kunstenaar en Minerva-alumnus Tsjisse Talsma heeft Van Mesdag bezocht en rondom het thema verbinding een ontwerp voor een muurschildering gemaakt. De beoogde plek voor het kunstwerk is de grote wandelplaats van de kliniek.

Een schildering om naar te kijken en te reflecteren
Mariëtte van Denderen is Senior onderzoeker en Coördinator Kunstbeleid bij FPC Dr. S. van Mesdag: ‘We zijn trots op deze nominatie. We willen onze TBS-patiënten een uitzicht bieden door nog een scheidingsmuur te beschilderen met een kleurig landschap en een levensloop of een cyclus. De muur die in eerste instantie alleen ter beveiliging dient, krijgt hiermee een tweede functie. Het draagt bij aan een gezond leefklimaat binnen de kliniek. De muur is prettig om naar te kijken, maar vooral ook om te reflecteren en je pad te kunnen kiezen. We hopen dat het tot gespreksstof leidt. Tussen patiënten onderling en met medewerkers, bijvoorbeeld over keuzes die ze nu en in de toekomst gaan maken.’

Certificering voor Forfact-teams van de AFPN

Onlangs hebben twee Forfact-teams van AFPN voldaan aan de kwaliteitscriteria van de CCAF en dus hun (her)certificering ontvangen: het Forfactteam en het Forfact-LVB-team.

Het Forfact-LVB-team
AFPN en Trajectum zijn gezamenlijk een Forfact-team gestart voor de doelgroep LVB. Het gaat om mensen met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met vaak ernstige psychiatrische problematiek. Deze mensen zijn vaak ook beperkt in hun maatschappelijk functioneren en hebben problemen op het gebied van wonen en werken.

Het Forfact-team LVB ondersteunt hen praktisch, biedt behandeling en ondersteunt hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn:
• de outreachende zorg (naar de cliënt toe, bij hem thuis),
• de focus op herstel,
• het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders,
• de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek,
• de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload)
• doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Certificering van het Forfact-LVB-team
Het CCAF toetst de kwaliteit van Flexible ACT LVB-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Flexible ACT LVB-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Flexible ACT LVB-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams. Het Forfact-LVB-team van AFPN/Trajectum heeft het CCAF-keurmerk inmiddels behaald.

Hercertificering van het Forfact-team
Het Forfactteam van de AFPN heeft voldaan aan de kwaliteitscriteria van de CCAF en is dus opnieuw gecertificeerd met het predicaat ‘optimaal’.