Openbare les Ruud van der Horst: Vakmanschap in de forensische zorg

25 jaar geleden begon Ruud van der Horst als sociotherapeut bij FPC Dr. S. van Mesdag. Inmiddels is hij Lector ‘Vakmanschap in de Forensische Zorg’ aan de Hogeschool Rotterdam. Donderdag 2 december gaf Ruud van der Horst een openbare les over ‘Vakmanschap in de Forensische Zorg’. In deze bijeenkomst stond de professionalisering en deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals in het forensische zorgveld centraal. Theater Buiten De Muren en sprekers Wouter Boogaard & Harry Beintema gaven een unieke inkijk in de forensische zorg. De les was bij te wonen via een livestream en werd door vele studenten en professionals gevolgd. Bekijk de les terug via Youtube.

Professionals en patiënten aan het woord
Aanvullend op deze openbare les is een video gemaakt bij drie organisaties: Fivoor, Hogeschool Rotterdam en FPC Dr. S. van Mesdag. Verschillende professionals vertellen over hun kijk op vakmanschap. Waaronder Harry Beintema en Rianne Doedel. Ook komt een patiënt van FPC Dr. S. van Mesdag aan het woord.

Meer weten over de vakmanschap in de forensische zorg?
Op de website van Hogeschool Rotterdam staat veel informatie over Vakmanschap Forensische Zorg:

  • Informatie over het lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg
  • Interview met lector Ruud van der Horst
  • De video waarin professionals en patiënten van Fivoor, Hogeschool Rotterdam en
    FPC Dr. S. van Mesdag aan het woord zijn over vakmanschap
  • De publicatie van het lectoraat over sleutel tot deskundigheid.