Expositie Stigma & Psychiatrie

Op dinsdag 22 maart is het zover. In de Week van de Psychiatrie is de opening van een bijzondere expositie: “Stigma & Psychiatrie”. De expositie is georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, Lentis en FPC Dr. S van Mesdag. In de centrale hal van het Heymansgebouw van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen, zijn gedurende een half jaar kunstwerken te bewonderen van cliënten van Lentis en TBS-patiënten van de Van Mesdagkliniek. Op deze kunstwerken zie je hoe zij stigma ervaren.

Het thema van de week van de Psychiatrie is ‘Elke stem telt’. Mensen met een psychiatrische aandoening hebben vaak te maken met vooroordelen en stereotypen. Bijvoorbeeld dat GGZ-cliënten niet (meer) kunnen werken en leren. Of dat TBS-patiënten altijd gevaarlijk blijven en dat er geen herstel mogelijk is. Daardoor voelen ze zich gediscrimineerd en krijgen ze het idee hun stem niet altijd meetelt, waardoor ze de hoop verliezen om op een zinvolle manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Zo ontstaat een kloof tussen mensen met een psychiatrische aandoening en de maatschappij.

Op de faculteit GMW lopen de behandelaren van morgen; studenten met interesse voor menselijk gedrag en alle problemen, uitdagingen en kansen die daarbij horen. Deze faculteit is dan ook bij uitstek een goede plek om te beginnen die kloof te dichten! Zo vormt de expositie een startschot voor het aangaan van het gesprek en uiteindelijk voor het verminderen van het stigma op psychische kwetsbaarheid.