Beperkende maatregelen Forint vanwege het coronavirus

Vanwege het coronavirus zijn er binnen Forint maatregelen genomen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen gelden in ieder geval t/m 6 april 2020. We hopen op uw begrip en medewerking.


BW Forint Beijum

  • Helaas is het bezoeken van onze patiënten tot nader order niet mogelijk.
  • Reclasseerders, advocaten, etc. worden verzocht zoveel mogelijk telefonisch contact op te nemen.


AFPN Groningen

  • Alle poliklinische patiëntenafspraken zijn omgezet in telefonische afspraken of afspraken om te beeldbellen. Als de behandelaar denkt dat dit onmogelijk of onwenselijk is, dan wordt met de cliënt een andere afspraak gemaakt.
  • Depotmedicatie blijven we geven vanaf de polikliniek.


ForFACT, ForFACT-LVB en ForFACT-Verslaving

  • Alle huisbezoeken of afspraken op de polikliniek zijn omgezet in telefonische afspraken of afspraken om te beeldbellen. Als de behandelaar denkt dat dit onmogelijk of onwenselijk is, dan wordt met de patiënt een andere afspraak gemaakt.
  • Depotmedicatie blijven we geven vanaf de polikliniek.


FPA Zuidlaren

Bezoek

  • Helaas is het bezoeken van onze patiënten tot nader order niet mogelijk op beide locaties van de FPA.
  • Reclasseerders, advocaten, etc. worden verzocht zoveel mogelijk telefonisch contact op te nemen.

Nieuwe opnames

  • We streven ernaar geen nieuwe patiënten op te nemen tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit wel te doen.
  • Vanuit DJI: Verplaatsen van justitiabelen wordt zo veel mogelijk beperkt. Overplaatsingen van de ene naar de andere instelling kunnen alleen plaatsvinden als het noodzakelijk is vanuit het oogpunt van capaciteit, veiligheid of in geval van ernstige psychische problemen.


FPC Dr. S. van Mesdag

Bezoeken van patiënten/medewerkers van de Mesdag
Sinds vrijdag 13 maart 17.00u is bezoek voor patiënten en medewerkers in de Mesdag niet meer toegestaan. Alleen bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, mail dit dan naar corona@fpcvanmesdag.nl.

Als externe aan het werk in de Mesdag?
Bent u als medewerker van een externe firma aan het werk in de Mesdag? Neem dan contact op met de manager Gebouwen & Techniek of met de manager Civiele Dienst van de Mesdag om na te gaan of u op dit moment bij ons aan het werk kunt.