Beschermd Wonen Forint Zuidlaren open

Witte Huis, Lentis Zuidlaren

Vanaf 28 april 2020 is het Witte Huis op het Dennenoordterrein in Zuidlaren geopend. Hier wonen negen tbs’ers in de laatste fase van hun behandeling, die grotendeels zelfstandig wonen en deelnemen aan activiteiten buiten hun woonlocatie. Ze hebben veel vrijheden en eigen verantwoordelijkheden, maar worden wel goed begeleid.

Patiënten met een tbs-maatregel worden alleen geplaatst in forensisch beschermd wonen (BW) Zuidlaren wanneer dat gezien de risico’s verantwoord is. Voordat deze patiënten bij Beschermd Wonen terechtkomen zijn ze al langdurig behandeld in een kliniek met een hoger beveiligingsniveau. Tijdens die behandeling is gewerkt aan het verminderen van het risicogedrag en heeft de patiënt al begeleid en later onbegeleid verlof gehad. Patiënten die geplaatst worden in BW Zuidlaren, zijn dus patiënten met een laag risico.