Grote belangstelling voor informatiebijeenkomst Beschermd Wonen Forint Zuidlaren – Vierde bijeenkomst gepland op donderdag 13 februari

Naar aanleiding van de berichtgeving over het uitbreiden van het aantal forensisch psychiatrische patiënten op het Dennenoord terrein in Zuidlaren heeft een groot aantal mensen zich aangemeld voor de voorlichtingsbijeenkomst. Om iedereen van informatie te kunnen voorzien is nu een vierde bijeenkomst gepland op donderdag 13 februari.

Beschermd Wonen op het Dennenoord-terrein Zuidlaren
Op het Dennenoord-terrein van Lentis opent in april een voorziening voor Beschermd Wonen (BW) voor forensisch psychiatrische patiënten: BW Forint Zuidlaren. Hiermee breidt het aantal forensisch psychiatrische patiënten op het terrein verder uit. Op het terrein is al een forensisch psychiatrische afdeling (FPA). Daarnaast wonen er in de voorzieningen voor Beschermd Wonen GGZ op het terrein ook oud-forensische patiënten die geen forensische titel meer hebben. Forensisch Beschermd Wonen is een extra stap tussen het verlaten van de FPA en het doorstromen naar een vervolgvoorziening of het terugkeren naar de maatschappij. Forensisch Beschermd Wonen, wonen onder toezicht, maakt het mogelijk een patiënt beter voor te bereiden op deze vervolgstap.

Onrust – Vierde voorlichtingsbijeenkomst gepland op donderdag 13 februari
De berichtgeving over het starten van deze forensische BW op het Dennenoordterrein, maakt veel los onder de inwoners van Zuidlaren. Dit is ook begrijpelijk. Er is veel animo voor de informatiebijeenkomsten op dinsdag 4, donderdag 6 en maandag 10 februari, wat ons de gelegenheid biedt een heldere toelichting te geven op wat het starten van de forensische BW betekent voor Dennenoord en het dorp Zuidlaren.

Vanwege de grote belangstelling is er nu een vierde bijeenkomst georganiseerd op donderdag 13 februari. Deze bijeenkomst vindt net als de andere bijeenkomsten plaats van 20.00u – 21.30u in De Kimme (Dennoordterrein, Zuidlaren). (De bijeenkomst op donderdag 6 februari is van de Ontmoetingskerk verplaatst naar De Kimme). Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet meer mogelijk. Mensen die zich reeds aangemeld hebben, hebben inmiddels een bevestiging via de mail ontvangen of ontvangen deze binnenkort.

Doelgroep BW Forint Zuidlaren
Beschermd wonen is vaak een laatste stap binnen een langdurige behandeling binnen de forensische psychiatrie. Voorafgaand aan plaatsing in een Beschermd Wonen-voorziening heeft er al een langdurig behandeltraject in een forensische zorginstelling plaatsgevonden.

Patiënten leren er met minder structuur en steun te functioneren, zodat zij veilig kunnen doorstromen naar een voorziening binnen de reguliere ggz wanneer hun strafrechtelijke maatregel eindigt. Uitgangspunt is altijd om patiënten goed voor te bereiden op een vervolgstap en zodoende te voorkomen dat mensen – wanneer hun strafmaatregel afloopt – uiteindelijk onvoldoende voorbereid zelfstandig terugkeren naar de samenleving. Hierdoor zijn we in staat de veiligheid in de samenleving zo goed mogelijk te waarborgen.

Meer informatie is ook te vinden in deze folder.