Uitbreiding aantal forensische patiënten Dennenoord – Informatiebijeenkomst op donderdag 6 februari

Op het Dennenoord-terrein van Lentis opent in april een voorziening voor Beschermd Wonen (BW) voor forensisch psychiatrische patiënten: BW Forint Zuidlaren. Hiermee breidt het aantal forensisch psychiatrische patiënten op het terrein verder uit.

Forensisch wil zeggen dat een patiënt (mede) vanwege een psychiatrische stoornis een meer of minder ernstig delict heeft gepleegd. Vaak gebeurt dit in verwarde toestand en/of onder invloed van verdovende middelen. De rechter heeft vervolgens bepaald dat de patiënt verplicht behandeld moet worden.

Beschermd wonen is vaak een laatste stap binnen een langdurige behandeling. Patiënten leren er met minder structuur en steun te functioneren, zodat zij veilig kunnen doorstromen naar een voorziening binnen de reguliere ggz wanneer hun strafrechtelijke maatregel eindigt. In onze nieuwe voorziening worden patiënten met allerlei strafrechtelijke maatregelen, waaronder tbs, geplaatst.

Uitgangspunt is altijd om patiënten goed voor te bereiden op een vervolgstap en zodoende te voorkomen dat mensen – wanneer hun strafmaatregel afloopt – uiteindelijk onvoldoende voorbereid zelfstandig terugkeren naar de samenleving. Hierdoor zijn we in staat de veiligheid in de samenleving zo goed mogelijk te waarborgen.

Informatiebijeenkomst
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft of dat u meer wilt weten. Daarom organiseren wij op donderdag 6 februari een informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk op het terrein van Dennenoord (adres: E37, Zuidlaren). Deze bijeenkomst vindt plaats van 20.00u – 21.30u.

Wilt u nu al vast meer weten? Lees dan deze folder.

Aanmelden
Wilt u komen, geef dan uiterlijk 2 februari aan met hoeveel personen u wilt komen via forint@lentis.nl.

U bent van harte welkom!

Vriendelijke groet,

Harry Beintema, directeur Behandelzaken Forint