Het mooie van dit werk zit in kleine dingen

‘Onze cliënten ervaren onze hulp als een warm bad: ze hebben vaak al een heel traject van hulpverlening achter de rug. Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), veelal zorgmijders. Dat cliënten onze hulp prettig vinden komt doordat we hen niet overvragen: wij benaderen hen op het niveau dat ze aankunnen waardoor ze zich gauw vertrouwd voelen.’ Aan het woord is Melissa Groenen (37 jaar), senior gedifferentieerd verpleegkundige, en als casemanager aan het werk bij het Forensisch FACT-team LVB van AFPN (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord) Groningen.

‘Dat een cliënt die nooit iemand een hand wil geven, dat toch opeens doet als ik mijn hand uitsteek op mijn vijfde of zesde bezoek. Dat iemand me iets vertelt wat hij nog nooit aan iemand verteld heeft. Die kleine successen moet je koesteren.’

Nieuwsgierig geworden? Lees dan het interview met Melissa.