Brede aandacht in Kamer voor veiligheid medewerkers forensische zorg

Minister Dekker van Rechtsbescherming deelt de zorgen van GGZ Nederland over de veiligheid van medewerkers in de forensische zorg. Dat bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer over tbs en forensische zorg. Veel  Kamerleden vroegen de minister naar zijn plannen hoe hij problemen rond werkdruk en tekorten op de arbeidsmarkt wil oplossen en verwezen naar de brandbrief die GGZ Nederland had gestuurd en de berichtgeving in de media.

25% minder regeldruk
Een akkoord is er nog niet, moest de minister toegeven, maar wel zei hij toe dat hij met de sector wil zorgen voor 25% minder administratieve lastendruk, zodat er meer tijd en geld naar zorg voor patiënten kan gaan. De SP, D66, GroenLinks en de PvdA stelden de minister ook vragen over de tarieven die niet kostendekkend zijn. Minister Dekker zei dit te bespreken met GGZ Nederland. Hij is voorstander van een veelomvattende overeenkomst over allerlei aspecten zoals regeldruk en budget. Wat betreft krapte op de arbeidsmarkt werkt het ministerie aan een campagne die wat Dekker betreft meer omvat dan enkel posters, maar wil hij ook met instellingen in gesprek over de mogelijkheden om nieuw personeel te werven.

Forensische huisregels
Naar aanleiding van een vraag van het CDA zei de minister toe dat hij nog volgende week een aanpassing naar de Tweede Kamer stuurt die ervoor moet zorgen dat instellingen forensische huisregels kunnen toepassen die nodig zijn om de veiligheid in instellingen te verbeteren.

Vervolg
In het najaar schrijft minister Dekker een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op verbetermogelijkheden van het TBS-stelsel en andere onderwerpen zoals financiering, regeldruk en risico-inventarisatie.