2017 was een pittig jaar voor FPC Dr. S. van Mesdag

2017 was voor FPC Dr. S. van Mesdag een pittig jaar. De verwachting was dat het aantal bij ons geplaatste patiënten zou afnemen. We moesten daarentegen echter alle zeilen bijzetten om een onverwachte toename van het aantal patiënten op te kunnen vangen en hen kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Een pas op de plaats maken wat betreft onze ambities en onze ontwikkeling was daardoor noodzakelijk. We zijn er trots op dat het ons ondanks uitdagende omstandigheden is gelukt om de in-, door- en uitstroom van patiënten goed te laten verlopen.

Meer weten? Lees dan ons verkorte jaarverslag.