Certificering voor Forfact-teams van de AFPN

Onlangs hebben twee Forfact-teams van AFPN voldaan aan de kwaliteitscriteria van de CCAF en dus hun (her)certificering ontvangen: het Forfactteam en het Forfact-LVB-team.

Het Forfact-LVB-team
AFPN en Trajectum zijn gezamenlijk een Forfact-team gestart voor de doelgroep LVB. Het gaat om mensen met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met vaak ernstige psychiatrische problematiek. Deze mensen zijn vaak ook beperkt in hun maatschappelijk functioneren en hebben problemen op het gebied van wonen en werken.

Het Forfact-team LVB ondersteunt hen praktisch, biedt behandeling en ondersteunt hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn:
• de outreachende zorg (naar de cliënt toe, bij hem thuis),
• de focus op herstel,
• het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders,
• de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek,
• de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload)
• doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Certificering van het Forfact-LVB-team
Het CCAF toetst de kwaliteit van Flexible ACT LVB-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Flexible ACT LVB-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Flexible ACT LVB-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams. Het Forfact-LVB-team van AFPN/Trajectum heeft het CCAF-keurmerk inmiddels behaald.

Hercertificering van het Forfact-team
Het Forfactteam van de AFPN heeft voldaan aan de kwaliteitscriteria van de CCAF en is dus opnieuw gecertificeerd met het predicaat ‘optimaal’.