ForFACT behaalt keurmerk met optimale implementatie

AFPN Groningen whitebord

Voor de tweede keer heeft het Forensisch FACT-team van AFPN Groningen het keurmerk Forensisch Flexible ACT ontvangen van het CCAF. Bijzonder is deze keer dat zelfs het predicaat optimale implementatie werd behaald, dat is de hoogst haalbare categorie! Een prestatie van formaat, waar we erg trots op zijn!

Wat is het behandelmodel Forensisch Flexible ACT?
De patiënten die door het Forensisch FACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische en forensische problematiek. Belangrijke werkzame factoren bij de aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en risicotaxatie.

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams kwalitatief betere resultaten boeken.

Lees hier alles over ForFACT.