Verbeteren van kwaliteit: een continu proces!

Interieur Van Mesdagkliniek

Op 3 en 4 april voerden twee externe auditoren van Tüv Reinland met diverse medewerkers van FPC Dr. S. van Mesdag gesprekken over de werking van hetkwaliteitssysteem. Zij wilden weten of de medewerkers van de Mesdag in de praktijk ook doen wat ze op papier hebben afgesproken. Maar ook of wat men zegt en doet voldoet aan de kwaliteitseisen van de ISO 9001.

Bevindingen 

Aan het einde van de tweede dag lieten de auditoren weten een positief beeld van de Mesdag te hebben gekregen. Zo waren de gesprekken open en constructief en tijdens de interviews was er ruimte om aan te geven wat er nog beter kon. Het viel de auditoren op hoe verbonden medewerkers zijn met de Mesdag; er is een enorme betrokkenheid bij de organisatie en de patiënt. Daarnaast is er een grote professionaliteit en deskundigheid. In veel gesprekken kwam ook naar voren hoe medewerkers zich willen ontwikkelen en verbeteren. Een stevige basis om als geheel goed te functioneren.

De auditoren waren onder de indruk van de manier waarop men zich bewust is van en omgaat met risico’s die de patiënten met zich meebrengen. En niet alleen in het primaire proces, maar bijvoorbeeld ook bij de Technische Dienst.

Verbeteren

Natuurlijk zijn er ook onderwerpen die we komend jaar verder moeten oppakken (naast de initiatieven die we al uitgezet hebben), zoals het opstellen van duidelijke afspraken over welke gegevens we op welke wijze moeten bewaren en het communiceren van deze afspraken. En er moet eenduidiger gestuurd worden op het vertalen van het jaarplan van de organisatie naar concrete doelen op teamniveau.

Vervolg

Volgend jaar komen de auditoren terug en kijken ze hoe we gevorderd zijn met de uitvoering van onze verbeteringen. En nog belangrijker: of ze ook de gewenste resultaten hebben opgeleverd! Zo ondersteunen zij ons in het continu verbeteren van onze kwaliteit. En dat is precies waar zo’n externe kwaliteitsaudit voor is bedoeld.