Klinische zorg

Bij klinische zorg wordt de patiënt voor een langere tijd bij ons opgenomen.

Wij bieden klinische forensische zorg in de volgende vormen:

Forensisch Psychiatrische Afdeling

De Forensisch Psychiatrische Afdeling te Zuidlaren bestaat uit de locaties Cederborg en Eikenstein en kan zestig patiënten plaatsen. De FPA biedt klinische behandeling aan mensen met complexe psychische problematiek. Het doel van de behandeling op de FPA is het risico op het opnieuw plegen van een delict (recidiverisico) te verminderen, zodat een patiënt uiteindelijk veilig terug kan keren in de maatschappij. Bij een FPA is er sprake van beveiligingsniveau 2.

Forensisch Psychiatrisch Centrum

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag in Groningen heeft plaats voor circa 260 tbs-patiënten. De meeste patiënten komen na een gevangenisstraf bij de Mesdag. Om te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan worden ze in een beveiligde omgeving behandeld voor hun psychiatrische en vaak ook verslavingsproblematiek. Een FPC voldoet aan de eisen voor beveiligingsniveau 4.

Onze locaties: