Verblijfzorg

Verblijfzorg betekent dat de patiënt in een woning van Forint leert zelfstandig en verantwoord te wonen.

Wij bieden verblijfszorg binnen een Beschermde Woonvorm:

Beschermd Wonen Forint

BW Forint beschikt over enkele (geschakelde) woonhuizen in de woonwijk Beijum te Groningen en over een huis op het Dennenoordterrein van Lentis in Zuidlaren. Er is plaats voor respectievelijk zeventien en negen patiënten met een strafrechtelijke titel. Bij BW Forint werken zij aan hun problematiek, zodat zij na de beëindiging van de maatregel weer veilig en verantwoord zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.