Een forensisch psychiatrische patiënt in een woonwijk. Hoe werkt dat?

Ook bij een forensisch psychiatrische patiënt die niet is opgenomen in een gesloten setting wordt altijd gekeken naar risico’s die het gedrag van de patiënt met zich meebrengt.

Op basis van deze risico’s wordt bepaald welke (mate van) vrijheden en verantwoordelijkheden hij/zij kan hanteren en hoe kan worden voorkomen dat de patiënt terugvalt in onaanvaardbaar gedrag. Vastgesteld wordt welke (mate van) begeleiding de patiënt nodig heeft en welke woonvorm passend is (meer of minder begeleiding/zelfstandigheid). Vervolgens wordt regelmatig geëvalueerd met de patiënt en de begeleidende instanties of de geboden begeleiding en de gekozen woonvorm nog steeds passend zijn.

Een voorbeeld van een mogelijk passende woonvorm is ‘beschermd wonen