Training SOVA (Sociale Vaardigheden)

Vind je het moeilijk om andere mensen aan te spreken en naar een ander te luisteren? Wil je je sociale vaardigheden verbeteren? Dan is de training SOVA misschien iets voor jou. Het is een training van vijftien bijeenkomsten van twee uur per week. Er doen tussen de vijf en acht mensen zoals jij aan de training mee. Er zijn twee trainers.

De Training SOVA is geschikt voor jou:

  • Als je problemen ervaart in contact met andere mensen.
  • Als je moeite hebt om je uit te spreken en voor jezelf op te komen.
  • Als je je altijd aanpast of te direct/bot bent.
  • Als je het erg lastig vindt om nieuwe mensen te ontmoeten en daarbij een sociale houding aan te nemen
  • Als je graag zelf nieuwe sociale vaardigheden wilt leren.
  • Als je openstaat voor feedback.
  • Als je elke keer aanwezig kunt zijn.

Je moet je bij deze training aan een paar voorwaarden houden:

  • Je moet je houden aan de groepsregels van de training
  • Het uitgangspunt is 100 procent aanwezigheid

Het doel van de Training SOVA is dat je je sociale vaardigheden verbetert en nieuwe aanleert. Je krijgt informatie over sociale vaardigheden en gedragsvormen. Je oefent ermee in een rollenspel. Je ontdekt voor jezelf welk soort interacties je hebt met anderen en wat jouw rol daarin is.

De eerste keer maken jullie als deelnemers kennis met elkaar en met de trainers. Je kijkt elke week terug op wat je de vorige week geleerd hebt. Elke week leren jullie een nieuwe sociale vaardigheid en oefenen jullie ermee. Het is wenselijk dat je de vaardigheden in het dagelijks leven zoveel mogelijk oefent en toepast.

Het multidisciplinair overleg (MDO) zorgt voor een verwijzing. Zo nodig nemen ze contact op met de trainers voor advies of de training geschikt voor je is. Je krijgt eerste een intake met een van de trainers.