Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van therapie die zich bezighoudt met relaties tussen mensen. Op onze forensische poli helpen wij mensen bij wie spanningen in de relatie hoog oplopen. Met relatie bedoelen we hierbij niet alleen een partnerrelatie, maar bijvoorbeeld ook die van ouder – kind of ex-partners. Als stress en spanning zich uiten in verbale en fysieke boosheid en agressie, kan dit beschadigend en kwetsend zijn. In therapie onderzoeken we samen met de relaties die er toe doen hoe je je weer veilig, geliefd en verbonden kunt voelen.

Systeemtherapie binnen de AFPN is bedoeld voor mensen waarbij (dreigend) relationeel geweld speelt. Het kan voorkomen dat er ook sprake is van psychiatrische problematiek. Ook dan kun je bij ons terecht.

Je kunt niet aan deze behandeling deelnemen in een van de volgende gevallen:

  • als je last hebt van een verslaving; wij adviseren in dat geval eerst de verslaving te behandelen.
  • als gedurende de behandeling het niet lukt om de veiligheid in de relatie te herstellen, dan zullen we in overleg met jou de systeemtherapie stoppen en samen met jou kijken wat er dan nodig is.

Hoe lang systeemtherapie duurt is afhankelijk van de ernst van je problemen. De behandelaar maakt hier samen met jou een inschatting van. De therapie kan individueel zijn, samen met je partner, of familielid en kan ook in een groep samen met andere deelnemers. Als de therapie in een groep plaatsvindt, dan zijn er maximaal twaalf deelnemers. Onderdelen in de therapie kunnen zijn:

  • Individuele gesprekken, gezinsgesprekken of gesprekken tussen (ex-)partners.
  • ‘Veilig ruzie maken’. U leert hoe spanning zich opbouwt, tijdig uit de situatie te stappen en de aanleiding van de spanning te bespreken.
  • Emotion Focused therapy; door middel van deze vorm van systeemtherapie kijken we verder naar destructieve interactiepatronen in uw relaties en onderzoeken we welke emoties daar een rol in spelen. Door te focussen op die emoties ontstaat er ruimte om oude patronen te doorbreken en het geweld uit de relatie te bannen. EFT is een vorm van therapie waarvan wetenschappelijk bewezen is dat deze effectief is.
  • Gesprekken gedurende of na een scheiding om het proces waarin partners zich los van elkaar maken te ondersteunen en in het geval van ouderschap te komen tot goede ouderschapsafspraken.

Er zijn verschillende mogelijkheden, variërend van individuele behandeling tot groepsbehandeling. Als de behandeling in een groep plaatsvindt, dan zijn er maximaal 12 deelnemers.
Je kunt via je huisarts of specialist een verwijzing krijgen voor deze behandeling. Het kan ook zijn dat Justitie de behandeling oplegt.