Dagbehandeling Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Heb je een seksueel delict (zedendelict) gepleegd? Dan kan je bij AFPN Groningen (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord) een groepsbehandeling geadviseerd krijgen.

De dagbehandeling Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG) is een groepsbehandeling; wekelijks aanwezig zijn is een voorwaarde. Tijdens de behandeling moet je veel over jezelf vertellen. De behandeling vraagt nogal wat van je en kan effect hebben op je werk en je privéleven.
Voordat je kunt deelnemen, bekijken wij of je geschikt voor groepstherapie bent. Ook kijken we naar kenmerken van jouw persoonlijkheid die deelname aan de groepsbehandeling kunnen belemmeren. Mocht je bang zijn om deel te nemen of niet gemotiveerd zijn, dan kan dit ook besproken worden.

Het programma van de SGG-behandeling bestaat de volgende onderdelen:

  1. Delict analyseren: Dit is een groepssessie waarin je het gepleegde delict gaat uitleggen in de groep. Dit is de eerste stap om verantwoordelijkheid te nemen voor wat je gedaan hebt. Deelnemers vertellen hun levensverhaal en presenteren hun delict. Het doel is een zorgvuldige analyse. De groep helpt actief bij deze analyse.
  2. Psychomotorische therapie: Dit is non-verbale therapie met als doel meer contact te maken met de eigen emoties en deze te leren ervaren in nauwe samenwerking met groepsleden.
  3. Preventie: Dit is een werkvorm waarbij je zoekt naar de emotionele opwinding die je hebt ervaren tijdens het delictgedrag. Het doel hiervan is dat je meer inzicht krijgt in je motieven voor het plegen van het delict.
  4. Groepstherapie: Hierbij is aandacht voor het persoonlijke proces van de deelnemers én voor de betekenis die de groepsbehandeling heeft.

De groep bestaat minimaal uit vijf en maximaal uit acht mensen. De groep komt wekelijks bijeen van 9.00 uur tot 16.30 uur. De gemiddelde deelname duurt ongeveer een jaar; soms iets korter, vaak langer.

Je krijgt te maken met een vaste groep behandelaren: elk onderdeel wordt verzorgd door twee behandelaren.