Agressieregulatie op maat

Word je agressief als je last hebt van stress? Overkomt het je vaak dat je bij een conflict meteen iemand agressief benadert? Misschien kun je er niet tegen als iemand jou vernedert en ga je diegene dan schoppen of slaan. Of je begint te schreeuwen als je tegenslag ervaart. Je hebt dan vast baat bij de behandeling Agressieregulatie op Maat.

De behandeling Agressieregulatie op Maat is geschikt voor jou in de volgende gevallen:

 • Je gedraagt je agressief als je stress, problemen, vernedering of conflicten ervaart en agressie op dit soort momenten een hardnekkig patroon geworden is.
 • Je agressie is een reactie op iets of je begint zomaar met agressief gedrag. Vaak is het een combinatie van beide.
 • Je vindt het lastig om met conflicten om te gaan.
 • Je weet vaak niet hoe je je problemen het beste kunt oplossen.
 • Je denkt altijd in een bepaalde richting die niet klopt met de werkelijkheid (dat zijn vervormende gedachten).
 • Je loopt een groot risico dat je opnieuw de fout ingaat.
 • Je hebt een behandeling nodig voor het leren beheersen van je agressieve gevoelens en gedrag.

Er zijn factoren waardoor de behandeling AR op Maat voor jou niet geschikt is. Je kunt de behandeling dan niet volgen. Het gaat om de volgende situaties:

 • Je hebt geen vaste woon- of verblijfplaats, je hebt geen dagbesteding of je hebt een drugsverslaving. Is een van deze situaties bij jou aanwezig, dan volgt een gesprek met je behandelaar om te bekijken of het volgen van deze behandeling op dit moment geschikt voor je is.
 • Je hebt een acute psychose of ernstig trauma.
 • Je richt je agressie alleen op jezelf (zelfbeschadiging of automutilatie).

Bij AR op Maat leer je je agressie beter te beheersen en onder controle te krijgen. Het doel is dat je agressieve gedrag minder ernstig wordt, minder lang duurt en minder vaak voorkomt. Het is de bedoeling dat niet alleen jijzelf dat zo ervaart, maar ook jouw naasten.

Het programma bevat verschillende modules: sommige zijn vast, andere zijn keuzemodules. Je kiest samen met je behandelaar welke modules jij gaat volgen.
Vaste modules zijn:

 • Intro: Je leert inzien waarom deze behandeling goed voor je is. Je leert begrijpen welke situaties, gevoelens en prikkels agressief gedrag bij je oproepen.
 • Netwerk: Je maakt samen met de behandelaar een overzicht van je netwerk: de mensen in je omgeving die belangrijk voor jou zijn. Je kijkt hoe je beter gebruik kunt maken van de steun en de kracht van deze mensen. Je leert ook weerbaarder te worden tegen negatieve invloeden van anderen. Verder leer je de al aanwezige relaties te onderhouden en nieuwe relaties met mensen aan te gaan en te onderhouden.
 • Beheersingsvaardigheden: Je leert ‘trucs’ om je te beheersen. We oefenen dat met jou door prikkels aan te bieden waar je boos van wordt. Je werkt eraan om je boosheid beter te beheersen.
 • Anders denken: Je onderzoekt je eigen manier van denken. Je leert je vervormende gedachten te herkennen. En je leert andere gedachten (helpende gedachten) toe te passen in verschillende situaties.

Keuzemodules zijn:

 • Stress- en agressiereductie: Je leert agressief gedrag dat voortkomt uit stress te verminderen. Ook leer je stress te herkennen en te verminderen.
 • Impulscontrole: Je leert je impulsen beter te herkennen en te veranderen. Je leert beter je aandacht op bepaalde dingen te richten.
 • Waarnemen en interpreteren: Je leert om eerst beter te kijken en te luisteren, zodat je niet meteen gaat oordelen of veroordelen. Je signaleert het wanneer je dat toch doet. Verder leer je om bedoelingen van andere mensen onbevooroordeeld voor jezelf uit te leggen.
 • Oplossingsvaardigheden: Je leert belangrijke problemen op te lossen. Je kiest twee onderwerpen die te maken hebben met familie, huisvesting, werk, instanties, etc.
 • Emotieregulatie: Je leert om emoties van jezelf en van anderen beter te herkennen. Ook leer je meer grip te krijgen op emoties en deze makkelijker los te laten.
 • Conflicthantering: Je leert welke zaken bij jou vaak tot conflicten leiden en je leert deze te herkennen. Ook leer je ‘trucs’ om conflicten af te remmen. Je leert lastige situaties assertief te benaderen. Verder leer je je eigen stijl van het hanteren van conflicten te herkennen.
 • Partner in beeld: Je leert een time out toe te passen. Ook leer je beter te communiceren met je partner. Bijvoorbeeld door positieve eigenschappen te benadrukken en te onderhandelen.

De behandeling Agressieregulatie op Maat duurt tussen de vijf maanden en anderhalf jaar. Dit is onder andere afhankelijk van de modules die je volgt. Je komt ongeveer eens per week bij de behandelaar, als het nodig is vaker. Soms vindt de behandeling AR op Maat in een groep plaats. Ook dan heb je individuele gesprekken met de behandelaar. Die zijn dan eens per twee weken.