Beschermd Wonen Forint Zuidlaren open

Witte Huis, Lentis Zuidlaren

Vanaf 28 april 2020 is het Witte Huis op het Dennenoordterrein in Zuidlaren geopend. Hier wonen negen tbs’ers in de laatste fase van hun behandeling, die grotendeels zelfstandig wonen en deelnemen aan activiteiten buiten hun woonlocatie. Ze hebben veel vrijheden en eigen verantwoordelijkheden, maar worden wel goed begeleid.

Patiënten met een tbs-maatregel worden alleen geplaatst in forensisch beschermd wonen (BW) Zuidlaren wanneer dat gezien de risico’s verantwoord is. Voordat deze patiënten bij Beschermd Wonen terechtkomen zijn ze al langdurig behandeld in een kliniek met een hoger beveiligingsniveau. Tijdens die behandeling is gewerkt aan het verminderen van het risicogedrag en heeft de patiënt al begeleid en later onbegeleid verlof gehad. Patiënten die geplaatst worden in BW Zuidlaren, zijn dus patiënten met een laag risico.

Informatiebijeenkomsten Beschermd Wonen Forint – Zuidlaren druk bezocht!

De meest prangende vragen op een rij

Ongeveer 700 ongeruste inwoners van Zuidlaren en omstreken bezochten de vier bijeenkomsten die Forint organiseerde om informatie te geven over de negen tbs-patiënten,  die vanaf 1 april hun intrek nemen in het Witte Huis op het Dennenoord-terrein. Voor een deel van de bezoekers heeft dit gewerkt; zij gingen enigszins gerustgesteld naar huis. Bij anderen bleven de zorgen.

Harry Beintema, directeur Behandelzaken Forint: ‘Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om risico’s rondom onze patiënten te minimaliseren. En ik durf ook te zeggen dat wij daar goed in zijn. Maar natuurlijk begrijpen wij de zorgen van de inwoners van Zuidlaren. Zij hebben minder of geen kennis van onze patiënten, hoe een behandeltraject eruit ziet, wat de risico’s zijn en hoe wij daarmee omgaan. Daarnaast is de forensische psychiatrie ingewikkeld. Er zijn alleen al 26 forensische zorgtitels, maatregelen die een rechter kan opleggen wanneer iemand mede vanwege psychiatrische problematiek in aanraking komt of dreigt te komen met Justitie. En elke maatregel, waarvan tbs er één is, brengt weer andere wetgeving met zich mee.’

Tijdens vier informatiebijeenkomsten in februari 2020 stelden inwoners van Zuidlaren vele vragen over de voorziening Beschermd Wonen (BW) Forint Zuidlaren. De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u in onderstaand document.

200218 – Veel gestelde vragen BW Forint Zuidlaren

Grote belangstelling voor informatiebijeenkomst Beschermd Wonen Forint Zuidlaren – Vierde bijeenkomst gepland op donderdag 13 februari

Naar aanleiding van de berichtgeving over het uitbreiden van het aantal forensisch psychiatrische patiënten op het Dennenoord terrein in Zuidlaren heeft een groot aantal mensen zich aangemeld voor de voorlichtingsbijeenkomst. Om iedereen van informatie te kunnen voorzien is nu een vierde bijeenkomst gepland op donderdag 13 februari.

Beschermd Wonen op het Dennenoord-terrein Zuidlaren
Op het Dennenoord-terrein van Lentis opent in april een voorziening voor Beschermd Wonen (BW) voor forensisch psychiatrische patiënten: BW Forint Zuidlaren. Hiermee breidt het aantal forensisch psychiatrische patiënten op het terrein verder uit. Op het terrein is al een forensisch psychiatrische afdeling (FPA). Daarnaast wonen er in de voorzieningen voor Beschermd Wonen GGZ op het terrein ook oud-forensische patiënten die geen forensische titel meer hebben. Forensisch Beschermd Wonen is een extra stap tussen het verlaten van de FPA en het doorstromen naar een vervolgvoorziening of het terugkeren naar de maatschappij. Forensisch Beschermd Wonen, wonen onder toezicht, maakt het mogelijk een patiënt beter voor te bereiden op deze vervolgstap.

Onrust – Vierde voorlichtingsbijeenkomst gepland op donderdag 13 februari
De berichtgeving over het starten van deze forensische BW op het Dennenoordterrein, maakt veel los onder de inwoners van Zuidlaren. Dit is ook begrijpelijk. Er is veel animo voor de informatiebijeenkomsten op dinsdag 4, donderdag 6 en maandag 10 februari, wat ons de gelegenheid biedt een heldere toelichting te geven op wat het starten van de forensische BW betekent voor Dennenoord en het dorp Zuidlaren.

Vanwege de grote belangstelling is er nu een vierde bijeenkomst georganiseerd op donderdag 13 februari. Deze bijeenkomst vindt net als de andere bijeenkomsten plaats van 20.00u – 21.30u in De Kimme (Dennoordterrein, Zuidlaren). (De bijeenkomst op donderdag 6 februari is van de Ontmoetingskerk verplaatst naar De Kimme). Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet meer mogelijk. Mensen die zich reeds aangemeld hebben, hebben inmiddels een bevestiging via de mail ontvangen of ontvangen deze binnenkort.

Doelgroep BW Forint Zuidlaren
Beschermd wonen is vaak een laatste stap binnen een langdurige behandeling binnen de forensische psychiatrie. Voorafgaand aan plaatsing in een Beschermd Wonen-voorziening heeft er al een langdurig behandeltraject in een forensische zorginstelling plaatsgevonden.

Patiënten leren er met minder structuur en steun te functioneren, zodat zij veilig kunnen doorstromen naar een voorziening binnen de reguliere ggz wanneer hun strafrechtelijke maatregel eindigt. Uitgangspunt is altijd om patiënten goed voor te bereiden op een vervolgstap en zodoende te voorkomen dat mensen – wanneer hun strafmaatregel afloopt – uiteindelijk onvoldoende voorbereid zelfstandig terugkeren naar de samenleving. Hierdoor zijn we in staat de veiligheid in de samenleving zo goed mogelijk te waarborgen.

Meer informatie is ook te vinden in deze folder.

 

Uitbreiding aantal forensische patiënten Dennenoord – Informatiebijeenkomst op donderdag 6 februari

Op het Dennenoord-terrein van Lentis opent in april een voorziening voor Beschermd Wonen (BW) voor forensisch psychiatrische patiënten: BW Forint Zuidlaren. Hiermee breidt het aantal forensisch psychiatrische patiënten op het terrein verder uit.

Forensisch wil zeggen dat een patiënt (mede) vanwege een psychiatrische stoornis een meer of minder ernstig delict heeft gepleegd. Vaak gebeurt dit in verwarde toestand en/of onder invloed van verdovende middelen. De rechter heeft vervolgens bepaald dat de patiënt verplicht behandeld moet worden.

Beschermd wonen is vaak een laatste stap binnen een langdurige behandeling. Patiënten leren er met minder structuur en steun te functioneren, zodat zij veilig kunnen doorstromen naar een voorziening binnen de reguliere ggz wanneer hun strafrechtelijke maatregel eindigt. In onze nieuwe voorziening worden patiënten met allerlei strafrechtelijke maatregelen, waaronder tbs, geplaatst.

Uitgangspunt is altijd om patiënten goed voor te bereiden op een vervolgstap en zodoende te voorkomen dat mensen – wanneer hun strafmaatregel afloopt – uiteindelijk onvoldoende voorbereid zelfstandig terugkeren naar de samenleving. Hierdoor zijn we in staat de veiligheid in de samenleving zo goed mogelijk te waarborgen.

Informatiebijeenkomst
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft of dat u meer wilt weten. Daarom organiseren wij op donderdag 6 februari een informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk op het terrein van Dennenoord (adres: E37, Zuidlaren). Deze bijeenkomst vindt plaats van 20.00u – 21.30u.

Wilt u nu al vast meer weten? Lees dan deze folder.

Aanmelden
Wilt u komen, geef dan uiterlijk 2 februari aan met hoeveel personen u wilt komen via forint@lentis.nl.

U bent van harte welkom!

Vriendelijke groet,

Harry Beintema, directeur Behandelzaken Forint

Het mooie van dit werk zit in kleine dingen

‘Onze cliënten ervaren onze hulp als een warm bad: ze hebben vaak al een heel traject van hulpverlening achter de rug. Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), veelal zorgmijders. Dat cliënten onze hulp prettig vinden komt doordat we hen niet overvragen: wij benaderen hen op het niveau dat ze aankunnen waardoor ze zich gauw vertrouwd voelen.’ Aan het woord is Melissa Groenen (37 jaar), senior gedifferentieerd verpleegkundige, en als casemanager aan het werk bij het Forensisch FACT-team LVB van AFPN (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord) Groningen.

‘Dat een cliënt die nooit iemand een hand wil geven, dat toch opeens doet als ik mijn hand uitsteek op mijn vijfde of zesde bezoek. Dat iemand me iets vertelt wat hij nog nooit aan iemand verteld heeft. Die kleine successen moet je koesteren.’

Nieuwsgierig geworden? Lees dan het interview met Melissa.

Een schot in de roos

Joline Braak (31 jaar) is orthopedagoog generalist en in opleiding tot GZ-psycholoog. ‘Toen ik destijds stage moest lopen voor mijn studie Orthopedagogiek (voornamelijk gericht op kinderen en jongeren) stond AFPN Groningen op de lijst met stagemogelijkheden, met de aantekening dat de doel-groep 18-plus en licht verstandelijk beperkt was. Ik dacht dat het niks voor mij was, maar ik ben toch gaan kijken en het voelde meteen als een schot in de roos.’

‘Ik vind het mooi om samen met een patiënt uit te zoeken wat er allemaal speelt en hoe zich dat tot elkaar verhoudt.’

Nieuwsgierig of werken in de forensische psychiatrie ook iets voor jou is? Lees dan het interview met Joline.

 

Mesdag: een heel leerzame werkplek

‘Er is geen plek waar ik mezelf zo goed heb leren kennen als in de Mesdag’, zegt Raymon Koenen (28 jaar). Raymon begon zeven jaar geleden als stagiair voor zijn SPH-opleiding en werkt inmiddels als sociotherapeut bij een resocialisatie-unit. ‘We onderzoeken hier of onze patiënten voldoende vaardigheden hebben geleerd om terug te keren naar de maatschappij.’

‘Samenwerken met collega’s ervaar ik als heel prettig. Het is mooi als je met elkaar een aanpak afspreekt en een patiënt reageert daar goed op.

Nieuwsgierig of werken in de forensische psychiatrie ook iets voor jou is? Lees dan het verhaal van Raymon.

Geef mensen niet te snel een stempel

‘Onze patiënten zijn meer dan hun delict en hun recidivegevaar’, zegt Hanneke Datema (40 jaar), activiteitenbegeleider in de Mesdag. ‘Ik krijg energie van het omgaan met de patiënten. Ze zijn zo verschillend in hun achtergronden en cultuur. Hoe het werkt in het hoofd is bij iedereen verschillend.’

‘De Mesdag is een bijzondere werkplek, het is een rode draad in mijn leven, onderdeel van mijn vaste basis.’

Nieuwsgierig of werken in de forensische psychiatrie ook iets voor jou is? Lees dan het verhaal van Hanneke.